1918

Sunt concluzii simple care se desprind din cartea Domnului Profesor Lucian Boia, cum ar fi aceea de a privi ”înainte și după” Actul Unirii.

De pildă, înainte de Marea Unire, românii greco-catolici din Transilvania erau aproximativ egali numeric cu frații lor ortodocși. Dar după Unire, au devenit una dintre minoritățile confesionale, într-o națiune română majoritar ortodoxă.

Rolul românilor din Transilvania în înfăptuirea Unirii, a organizării impecabile a Marii Adunări de la Alba Iulia dar mai ales a pregătirii – vreme de generații – a conștiințelor românești în sens identitar, iată că au primit un rol aparte, fiind menționați in Constituția de la 1923, astfel:

Art. 22. – Libertatea constiintei este absoluta.

Statul garanteaza tuturor cultelor o deopotriva libertate si protectiune intrucat exercitiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor moravuri si legilor de organizare ale Statului.

Biserica crestina ortodoxa si cea greco-catolica sunt biserici romanesti.

Biserica ortodoxa romana fiind religia marei majoritati a Romanilor este biserica dominanta in Statul roman; iar cea greco-catolica are intaietatea fata de celelalte culte.

Biserica ortodoxa romana este si ramane neatarnata de orice chiriarchie straina, pastrandu-si insa unitatea cu Biserica ecumenica a Rasaritului in privinta dogmelor.

In tot regatul Romaniei Biserica crestin ortodoxa va avea o organizatie unitara cu participarea tuturor elementelor ei constitutive, clerici si mireni.

O lege speciala va statornici principiile fundamentale ale acestei organizatii unitare, precum si modalitatea dupa care Biserica isi va regulamenta, conduce si administra, prin organele sale proprii si sub controlul Statului, chestiunile sale religioase, culturale, fundationale si epitropesti.

Chestiunile spirituale si canonice ale Bisericei ortodoxe romane se vor regula de o singura autoritate sinodala centrala.

Mitropolitii si episcopii Bisericei ortodoxe romane se vor alege potrivit unei singure legi speciale.

Raporturile dintre diferitele culte si Sfat se vor stabili prin lege.

 (Cf. Monitorului Oficial din 29 Martie 1923)