Deși lucrăm zilnic, fiecare la nivel individual, de libertate nu ne putem bucura în afara comunității din care facem parte.

Singura libertate colectivă pe care o (re)cunoaștem este cea exprimată prin Taina Împărtășaniei din același Potir, cu sângele Mielului nevinovat, vândut cu preț de sclav, pentru a ne scăpa pe noi nevrednicii, din sclavia păcatului.

Nu putem imagina existența unei libertăți colective în afara Bisericii, cea care pune în centrul ei pe cei mai fragili: văduvele și orfanii, bolnavii și înfometații, înfrigurații și însingurații acestei lumi.

Dacă vom reuși să transmitem un strop din faptele creștinești propuse de Biserică, lumii din afara Templului, dacă vom contribui cu un singur gest credibil la construcția atmosferei creștine pentru împlinirea Dreptății, Adevărului și Păcii, vom simți cum fericirea ne încălzește inimile … pentru că nu ne vom mai socoti pierduți, ci ocrotiți de prietenia Mântuitorului nostru, Isus Christos!

Chiar dacă nedreptatea va continua să fie generatoare a răului sau dacă lipsa onoarei va adăuga straturi de murdărie proaspătă pe obrazul nesimțitului, Sfinții Bisericii ne vor transmite mesajul ancorei ce ne poate păstra teferi în Portul Dreptății, iar lumea va fi astfel, mai suportabilă!

Cu bucurie cumpătată și mulțumind pentru toate darurile primite, răspundem azi bunătății molipsitoare a Fraților noștri, cu urarea luminoasă a Sfintelor Paști: CHRISTOS A-NVIAT!

“Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea … ” Evanghelia după Matei, cap 28 : 2.